Het doel van onze organisatie XAVI-INDIE is dat zo veel mogelijk kinderen naar school kunnen. Hiervoor kopen we ter plaatse schooluniformen, schrijfgerief en betalen we het schoolgeld voor hen. Kleine kinderen horen niet te gaan bedelen of in de kinderarbeid tewerkgesteld te worden.


Na de schooluren worden zij opgevangen in een home of beschermde huiselijke omgeving (pleegouders). Hierdoor verhogen hun slaagkansen in de toekomst waar ze zelf kunnen aan werken.