132
Kinderen naar school

Verantwoordelijke is Principal Sister Saveria

In deze instelling krijgen dove en blinde kinderen een volwaardige schoolopleiding. Dit zijn kleine klasjes die intensief getraind worden en een strikt lessenpakket krijgen. Alle studenten in dit instituut worden o.a. opgeleid om met de computer te kunnen werken en teksten te verwerken. Er wordt ook werk verschaft aan volwassenen die doof of blind zijn, zodat ook zij een mooi inkomen hebben. Een prachtig initiatief voor mensen die anders totaal uit de boot zouden vallen… 

Recentelijk is binnen het project Little Flower nu ook een nieuw project gestart om gewone kinderen rond Chennai te sponsoren onder supervisie van Sister Valar. Het gaat meestal om meisjes zonder vader, die of overleden is, of de mama en het kind verlaten heeft. Moeders moeten dan helemaal alleen instaan voor het inkomen, en tegelijk ook hun huishouden beredderen. Deze situatie is zonder bijkomende hulp onhoudbaar voor deze dappere moeders en hun kinderen, daarom wordt de sponsoring van deze kinderen ten zeerste aanbevolen!