This image has an empty alt attribute; its file name is afbeelding.png

26 december 2004 staat bij velen in het geheugen gegrift als één van de zwartste dagen in de kustregio’s grenzend aan de Indische Oceaan. Het lijkt een gewone dag te worden. Niets wijst op een naderende ramp. Vele mensen bevinden zich aan het strand en op het water om zoals gewoonlijk te vissen en op die manier te voorzien in de dagelijkse behoeften van hun gezin. Op de oceaan zelf is niets te merken, maar aan de kust trekt het water zich plots terug, velen lopen het strand verder op om de overvloed aan vissen op te rapen die achterbleven, doch even later vormde het water een enorme vloedgolf van wel 30 meter hoog. Deze tsunami (Japans voor havengolf) overspoelt met ongeziene kracht het land, sleurt alles mee op zijn weg en zaait dood en verderf voor mens en dier. Bijna een kwart miljoen mensen in elf landen vinden de dood.
Zoals zovelen bekijkt de familie Stevens de beelden uit India op TV, ze zien de nood en willen zich inzetten voor de vele duizenden weeskinderen die na de tsunami dakloos waren, op straat ronddoolden en door criminelen of door rijken meegenomen werden om ingeschakeld te worden in de kinderarbeid o.a. in de steenbakkerijen. De ICM zusters te Heverlee, waar ook zuster Jeanne Devos deel van uitmaakt, en de Seva sisters worden gecontacteerd in India en zo gaat de bal aan het rollen. Kinderen laten studeren door hun schoolgeld te betalen zodat ze leren lezen en schrijven, leren rekenen en hen een degelijke opvoeding geven, opdat ze later een volwaardige job kunnen uitvoeren en instaan voor zichzelf en hun familie: dàt was de bedoeling! Wat eens kleinschalig begon is ondertussen uitgegroeid tot een levenswerk! Na 15 jaar gaan meer dan 800 kinderen dankzij XAVI-INDIE naar school!