Santhosh PL

De ouders van Santhosh PL zijn ongeletterd en worden uitgebuit als dagloners, veel uren werken voor veel te weinig loon. Hoewel ze heel arm zijn, willen ze toch hun kinderen laten studeren, Santhosh PL heeft nog een jongere zus Sandhya. Beide kinderen zijn heel gemotiveerd om te studeren, en hun opleiding geeft hen de kans om uit de armoe te geraken. Santhosh is geboren op 16 juli 2008.

Categorie:
Geboortejaar

Geslacht

Ouders

Start Peterschap

Formulier voor doorlopende opdracht schoolgeld
Ja, ik wens het peterschap van XAVI-INDIE vzw te steunen in hun strijd tegen kinderarbeid. Ik ben vrij mijn doorlopende opdracht op elk moment te stoppen.
Naam kind + 2 letters