Oviya GR

Oviya GR is geboren op 10/10/2014 bij papa Gunaraj en mama Rupavathi, en er is nog een jongere broer Ganesh (22/03/2011). De papa werkt als veiligheidsagent in een bedrijf, maar dat brengt slechts ongeveer 80€ per maand op. Om de kost van huur te besparen wonen ze in het huis van de zus van Gunaraj, maar ze lopen het risico om van de ene dag op de andere op straat gezet te worden. Het huis waar ze inwonen heeft een dak van asbest platen, dus niet gezond. Ze hebben bijkomende steun nodig.

Categorie:
Geslacht

Geboortejaar

Ouders

Start Peterschap

Formulier voor doorlopende opdracht schoolgeld
Ja, ik wens het peterschap van XAVI-INDIE vzw te steunen in hun strijd tegen kinderarbeid. Ik ben vrij mijn doorlopende opdracht op elk moment te stoppen.
Naam kind + 2 letters