Amala MS

Amala MS werd geboren op 23 februari 2008, dit meisje is volledig blind en slechthorend. Haar vader is de enige kostwinner als bouwvakker, ze wonen samen met nog een oudere zus in een klein huurhuisje. Hoewel haar moeder steeds dagelijks werk gaat zoeken, is het als ongeletterde heel moeilijk om werk te vinden. Amala MS is een goede leerlinge, zowel Tamil als Engels zijn haar lievelingsvakken.

Categorie:
Geslacht

Geboortejaar

Ouders

Start Peterschap

Formulier voor doorlopende opdracht schoolgeld
Ja, ik wens het peterschap van XAVI-INDIE vzw te steunen in hun strijd tegen kinderarbeid. Ik ben vrij mijn doorlopende opdracht op elk moment te stoppen.
Naam kind + 2 letters