Doel

Chennai

Chennai, met 11 miljoen inwoners, is één van de grootste steden van India maar ook jammer genoeg met één van de grootste concentraties aan kansloze en kastenloze kinderen. Het analfabetisme is zeer hoger dan 50%

Het doel van XAVI-INDIEvzw in Chennai is dat zo veel mogelijk kids naar school kunnen via een Peterschap. Hiervoor kopen we ter plaatse schooluniformen, schrijfgerief en betalen we het schoolgeld voor hen. Kinderen horen niet te gaan bedelen of in de kinderarbeid tewerk gesteld te worden.

Na de schooluren worden zij opgevangen in een home of beschermde huiselijke omgeving (foster ouders). Hierdoor verhogen hun slaagkansen in de toekomst waar ze zelf kunnen aan werken.

ONDERWIJS

ORGANISATIE

ONTWIKKELING